Holland Rose iz Zoosfery - progeny

Holland Rose iz Zoosfery - progeny

CARA IZ ZOOSFERY
(sire Livonija Baron Amber Amulet)
CAPULETTI IZ ZOOSFERY
(sire Livonija Baron Amber Amulet)VIZAVI VEERA IZ ZOOSFERY
 (sire Santiago iz Zoosfery)VITTORIA IZ ZOOSFERY
 (sire Santiago iz Zoosfery)

VIRGILIUS IZ ZOOSFERY
 (sire Santiago iz Zoosfery)